Het bestuur ontving onderstaand verzoek waaraan wij graag voldoen:

Voor de opleiding ergotherapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voeren wij een onderzoek uit.

Dit onderzoek is gericht op het ontwikkelen van hulpmiddelen en aanpassingen in het dagelijks leven bij reumapatiënten. Hiervoor is een enquête opgesteld. Het doel van deze enquête is om te achterhalen in hoeverre er al hulpmiddelen en/of aanpassingen in gebruik zijn bij reumapatiënten en wat hierin nog ontbreekt en waar dus wel vraag naar is.

De enquête bevat in totaal elf vragen. Het aantal kan variëren van zeven tot elf vragen, n.a.v. de gegeven antwoorden. De vragen worden afgewisseld met zowel open als gesloten vragen. De enquête zal ongeveer vijf minuten van uw tijd kosten. De gegevens zullen twee maanden na het onderzoek verwijderd worden. De enquête is geheel anoniem, er zullen dan ook geen persoonlijke gegevens bewaard en/of verwerkt worden.

Nu is mijn vraag of deze enquête vanuit jullie vereniging gedeeld kan worden onder elkaar. Op deze manier kunnen we namelijk aan de slag om te kijken naar waar de hulpvragen liggen en naar welk hulpmiddel en/of aanpassing er meer onderzoek gedaan moet worden om dit eventueel te realiseren.

U kunt de enquete hier openen.

Ik hoor graag van u en hoop dat jullie ons kunnen helpen door dit te delen onder de leden!

Met vriendelijke groet, Frederique Franje