Reuma Patiënten Vereniging Rotterdam en Omstreken (RPVR) gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt, maar vooral omdat wij het belangrijk vinden uw privacy te waarborgen. Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

* alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
* geheim houden
* zorgvuldig beveiligen
Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan horen we dit graag van u. U kunt hiervoor een email sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , of gebruik maken van de gegevens onder aan deze pagina.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites van RPVR.
RPVR is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.
 
Waarom we gegevens nodig hebben
RPVR verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* verzenden van verenigingsblad en nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft aangemeld;
* een zorgvuldige administratie contributie;
* contact met u op kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of door u gestelde vragen te beantwoorden;
* analyseren hoe u onze website gebruikt om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod af te stemmen op uw voorkeuren.
 
Wij nemen uitsluitend direct contact met u op en versturen u alleen nieuwsbrieven als u daarvoor toestemming heeft gegeven. 
 
Hoe lang we gegevens bewaren
RPVR bewaart uw persoonsgegevens zo lang als deze nodig zijn om de doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens hebben verzameld of om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.
 
Beveiliging en geheimhouding
RPVR zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij verwerkt in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
Onze medewerkers en vrijwilligers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze activiteiten.
 
Delen met anderen
RPVR verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor het realiseren van met u overeengekomen doelen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RPVR blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Hier kunt u meer overlezen.
 
De website van RPVR maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen we cookies bijvoorbeeld toe om het gebruik van de website te analyseren en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze cookieverklaring.
 
Website bezoek
Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, het IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende 12 maanden bewaard.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren en te verwijderen. U kumt ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verstrekken of te verwijderen. Verzoeken zullen zo snel mogelijk worden behandeld. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd, lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.
 
Contactgegevens 
De verantwoordelijke voor deze website is:
Reuma Patiënten Vereniging Rotterdam en Omstreken
Secretariaat:
Lloydstraat 246
3024 EA Rotterdam
Tel.: 010 8401651