2020-03-31_11_43_21-digitale_collecte IMG_0086_aangepast Rotterdam haven_aangepast zevenhuizerplas

 

Opheffen van de RPVR

De Algemene ledenvergadering van 6 november heeft besloten de vereniging per 31 december 2021 te beëindigen.

De reden hiervoor is dat het bestuur om reden van leeftijd (75+) besloten heeft af te treden.

Na een lange zoektocht naar versterking van het bestuur met nieuwe mensen is gebleken dat er vanuit de leden geen animo is om een bestuursfunctie te vervullen.

Dit betekent dat er m.i.v. 1-1-2022 geen bestuur meer is en vervalt daarmee ook het bestaansrecht van de vereniging.

Daarnaast heeft Reuma Nederland aangekondigd om de financiële relaties met de vereniging m.i.v. 1-1-2024 te beëindigen. Daarmee valt de financiële basis onder de vereniging weg en zou deze per die datum alsnog moeten worden opgeheven.

Het bestuur heeft wel oog voor de belangen van de leden die deelnemen aan de verschillende oefen- en beweeggroepen. Daarom is gekeken naar de mogelijkheden om te blijven oefenen en bewegen. Voor de zwemgroep Zevenkampse Ring is voortzetting mogelijk. Bezien wordt of het zwembad de organisatie van deze zwemgroep wil overnemen. De gesprekken hierover zijn positief. De zwemgroepen Rijndam, Westersingel zijn beëindigd na het afscheid van Mies de Vos dat wij op 6 oktober 2021 hebben genomen. De groepen We dansen door en Move Well worden voortgezet door de docenten die dat al onder eigen verantwoordelijkheid aangeboden hebben.

Tenslotte is het bestuur met de Bechterew oefengroepen in gesprek over voortzetting van deze groepen onder eigen verantwoordelijkheid via de oprichting van een eigen vereniging, overigens zonder subsidie van Reuma Nederland, die hebben besloten om geen nieuwe verenigingen meer te ondersteunen.

Met deze in gang gezette ontwikkelingen is het bestuur van mening dat de kernactiviteit van de vereniging, namelijk het bieden van oefen- en beweegprogramma’s verzekerd is na de opheffing. 

 De ledenbrief is hier nog eens na te lezen.