Dit jaar is Groot Stokkert gesloten. Er zijn plannen voor verkoop. Een nieuwe mogelijkheid voor de vakantieweek is gevonden bij Hotel De Postelhoef in Luyksgestel, een 3 *** hotel met voldoende aanpassing voor de meesten.

Inchrijfformulier en nadere informatie is als bijlage bij het tweede kwartaalblad gevoegd.

Let op de uiterste inzendatum is half mei.

Op zaterdag 10 maart a.s. vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Reuma Patiënten Vereniging Rotterdam plaats.

Deze is gehouden in de serviceflat Te Hoogerbrugge, Van Dam zaal aan de Varenhof 1 te Rotterdam Ommoord. Aanvang 13:00 uur

De leden is gevraagd het beleid over en de activiteiten in 2017 te beoordelen, alsmede décharge te verlenen voor het financieel gevoerde beleid over 2017.

Daarnaast is instemming verzocht voor de geplande activiteiten in 2018.

De vergadering heeft het bestuur decharge verleend over 2017 en gemachtigd om het beleid en de hieraan gekoppelde activiteiten voor 2018 uit te voeren. 

De bijeenkomst is geeindigd met  een gezellige Bingo. 

Zaterdag 13 januari jl. heeft de Reuma Patiënten Vereniging Rotterdam onder belangstelling van ruim 60  leden haar jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie gehouden in restaurant Lommerrijk aan de Straatweg 99 in Rotterdam. Diverse nieuwe leden maakte van de gelegenheid gebruik om nieuwe kennissen op te doen. Tijdens het uitwisselen van de wederzijde goede wensen en onder het genot van een hapje en een drankje speelde het duo Nice 'n Easy heerlijke easy listening muziek.

Vakantieweek hotel Groot Stokkert

Ook dit jaar heeft de vereniging, vanwege het succes van de afgelopen jaren opnieuw een optie genomen op een vakantieweekje in hotel Groot Stokkert. Groot Stokkert biedt voor mensen met een beperking ruime ontspanningsmogelijkheden. 

Heeft u ook zo'n last van reumatische klachten? Kunt u als u 's-morgens uit bed komt ook zo slecht uit de voeten omdat uw ledematen stijf aanvoelen? Komt u langszaam op gang en mist u zo nu en dan de energie om dingen op te pakken? Heeft u misschien stiekem wel eens gedacht aan oefentherapie om weer wat meer fit te worden?